Close nav
close
İstanbul Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik

İstanbul Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik

İLETİŞİM VE KONUM İÇİN BAKIRKÖY MALİ MÜŞAVİR HARİTALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Vergi Danışmanlığı:
İstanbul’daki mali müşavirler, işletmelerin vergi yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olur.
Vergi beyannamelerinin hazırlanması, vergi avantajlarından yararlanma stratejileri ve vergi planlaması gibi konularda danışmanlık sağlar.
Muhasebe Hizmetleri:
İşletmelerin finansal kayıtlarını düzenler ve takip eder.
Gelir-gider tabloları, bilançolar ve nakit akış tablolarının hazırlanması gibi muhasebe işlemlerini gerçekleştirir.
Denetim ve Raporlama:
İstanbul’daki mali müşavirler, işletmelerin finansal raporlarını denetler.
Yıllık finansal raporların hazırlanması, denetlenmesi ve gerekli kurumlara sunulması konusunda destek verir.
İşletme Danışmanlığı:
İşletmelerin büyüme stratejileri, maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik konularında danışmanlık yapar.
İşletme sahiplerine işletme süreçlerini optimize etme konusunda rehberlik eder.
Yasal Uyum ve İç Kontrol:
İşletmelerin yasal düzenlemelere uyumunu sağlar.
İç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesi konusunda danışmanlık sunar. 1. Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul):

  • İstanbul’da faaliyet gösteren mali müşavirlerin meslek odasıdır.
  • YMMO, meslek mensuplarının eğitim, bilgi paylaşımı ve mesleki gelişimini destekler.
  • Güncel duyurular, etkinlikler ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sağlar
 2. İstanbul Mali Müşavirlik Hizmetleri:

  • İstanbul’daki mali müşavirler, şirketlerin finansal yönetimi, vergi danışmanlığı ve muhasebe işlemleri konusunda destek verir.
  • Vergi beyannameleri hazırlanması, denetim süreçleri ve finansal raporlama gibi konularda uzmanlık sunar.
 3. Asgari Ücret Tarifesi ve Ücret Artışları:

  • İstanbul’daki mali müşavirler, asgari ücret tarifesi ve güncel ücret artışları hakkında bilgi sahibidir.
  • TÜRMOB’un tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesi, meslek mensuplarının çalışma koşullarını etkiler
 4. Mesleki Kamuoyuna Duyurular:

  • İstanbul’daki mali müşavirler, mesleki gelişmeleri takip eder ve kamuoyuna önemli duyurular yapar.
  • Vergi mevzuatındaki değişiklikler, sınav takvimi, ofis kullanım yasağı gibi konularda bilgilendirme yapar

Anahtar Kelimeler:SerbestMuhasebeMüşavirlikİstanbulMali